Ohlášky 25.5.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25.5. do 1.6.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

5. neděle velikonoční  

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Na poděkování a s prosbou za Boží ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu Kolouchovu a Holubovu.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

18.30

Májová pobožnost.

Po

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

18.30

Májová pobožnost.

Út

7.30!!!

Za duše v očistci.

 

 

St

18.00

 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

18.30

Májová pobožnost.

Čt

Slavnost Nanebevstoupení Páně

18.30

Májová pobožnost.

19.00

Za šťastný průběh a příznivé počasí farního dne.

Památka sv. Zdislavy

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

Májová pobožnost.

19.00

Za Jana a Marii Peksovy, rodiče a sourozence.

So

Svátek Navštívení Panny Marie

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

19.00

Mše sv. v Kozlově

Ne

7. neděle velikonoční

7.45

Za Františka Zimolu, rodiče Heresovy a Zimolovy, švagra Slunského, Bohouše Mokrejše a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky. (u kaple v zámeckém parku)

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Dnes proběhne v našem kostele v 17.00 hodin varhanní koncert našeho předního varhaníka doc. Jaroslava Tůmy z Akademie múzických umění v Praze. Koncert slibuje umělecký i duchovní prožitek. Jste všichni srdečně zváni k účasti na tomto koncertu mistra varhanní hry. Vstupné na koncert je dobrovolné.
  • Jak již zaznělo, v pořadu bohoslužeb následujícího týdne je několik výjimek oproti běžnému pořadu: v úterý je mše sv. ráno v 7.30, ve čtvrtek večer v 19 hodin a v neděli bude sloužena v 11 hodin poutní mše sv. u kaple v zámeckém parku.
  • Za dva týdny, v neděli 8. června, se uskuteční 6. farní den. Pamatujme na jeho šťastný průběh a příhodné počasí ve svých modlitbách. Zároveň tímto prosíme ochotné farnice a farníky o napečení nejrůznějších sladkostí, cukroví, buchet, koláčů, o zavařené okurky, papriky-kozí rohy, mátu, salát, prostě co zahrada, sklep, špajzka dala…. Přinášet vše můžete v pátek 6. června po mši svaté nebo v sobotu 7. června od 16 hodin na kaplanku. V sobotu 7. června budou na farní zahradě probíhat také přípravy farního dne, rádi přivítáme ochotné pomocníky…. Pán Bůh zaplať.
  • Na neděli 8. června připadá sbírka na charitu. Navíc během farního dne, tzn. ten stejný den, budete moci přispět na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Pokud by byla ještě příští neděli obvyklá sbírka na varhany, tak by těch sbírek bylo příliš, proto sbírka příští neděli na varhany nebude. Další sbírka na varhany bude tedy až první neděli v červenci.