Ohlášky 25.8.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25.8. do 1.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

Poutní slavnost sv. Bartoloměje, apoštola

21. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
Po Památka sv. Moniky  
 
Út Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve  
19.00 Za dar lásky a odpuštění.
St  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka Umučení sv. Jana Křtitele 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jana Zvěřinu a Boží milosrdenství.
So 11.00 Svatební obřad Patrika Nekuly a Dominiky Chládkové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 22. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnešní den je pro naši farnost slavností. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste připravovali kostel a jeho okolí pro dnešní den. Děkuji vám všem, kteří se po celý rok staráte o kostel a farní prostory, děkuji vám všem, kteří se za farnost modlíte a život farnosti různými formami podporujete. Pán Bůh zaplať.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.
  • Díky za příspěvek do dnešní sbírky, která bude věnována na potřeby farnosti. Další mimořádná sbírka nebude příští týden jako obvykle o první neděli v měsíci, ale až v neděli 22. září. Bude to sbírka, která se uskuteční stejně jako uplynulé roky v každé farnosti brněnské diecéze na fond PULS.
  • V sobotu 31. srpna se uskuteční ve Žďáře nad Sázavou tradiční diecézní pouť rodin. Bližší informace jsou na plakátku. Rodiny jsou srdečně zvány.
  • V sobotu 7.9. zde chtějí uzavřít církevní sňatek Tomáš Konečný z Luk nad Jihlavou a Eva Matoušková z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svou modlitbou. Pokud by někdo věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.