Ohlášky 26.1.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.1. do 2.2.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

3. neděle v mezidobí

 

7.45

Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

 

 

17.30

růženec

Út

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

 

18.00

Za živou a + rodinu Nahodilovu. (se zaměřením pro děti)

St

 

 

 

17.30

růženec

Čt

9.30

Za Františka Petrlíka, dvoje rodiče a za bratra a duše v očistci. (Mše sv. v DPS)

 

Památka sv. Jana Boska, kněze

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.

So

18.00

Mše sv. v Kozlově.

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne

Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

7.45

Za rodinu Čermákovu a Foltovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Sbírka minulé neděle na adopci na dálku vynesla 16.650 Kč. Díky moc. Sbírka příští neděle bude věnována na opravu varhan. Díky předem všem dárcům.
  • Otec biskup víbízí: Ve svých modlitbách pamatujme na situaci na Ukrajině před Eucharistií nebo před křížem. Naše modlitby se mohou stát účinnou podporou v těžkých chvílích, které prožívají naši bratři a sestry na Ukrajině.
  • Dále píše otec biskup: Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitbu a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2014/2015 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2014. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch.