Ohlášky 26.10.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.10. do 2.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 Slavnost Výročí Posvěcení kostela  7.45 Za manžela, dvoje rodiče, sourozence a za Marii Zajíčkovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
17.30 Modlitba růžence.
Út Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů    
18.00 Za Ludmilu a Karla Cilovy, jejich rodiče a sourozence a tetu Annu. (se zaměřením pro děti)
St Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice  
17.30 Modlitba růžence.
Čt 9.30 Za + manžela, bratra, matku a dceru. Mše sv. v DPS
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Kolouchovu a duše v očistci.
So Slavnost Všech svatých 7.45 Za dp. Milo Bendu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Památka Věrných zemřelých 7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, duše v očistci a za Annu Hosovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
  •  Výtěžek sbírky minulé neděle na misie činí 16.058 Kč a výtěžek akce Misijní koláč před kostelem činí 25.176 Kč, dohromady 41.234 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Díky předem všem dárcům.
  • Dnes jste opět zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin. Během ní bude poprvé fungovat na kaplance i farní školka pro děti od 3 do 6 let.
  • Dnem modliteb naší farnosti za bohoslovce v olomouckém kněžském semináři je tento čtvrtek. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • Máme možnost od soboty získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do soboty 8.11. V sobotu a v neděli je kromě tří obvyklých podmínek – sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, podmínkou při návštěvě kostela pomodlit se modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A v celém dušičkovém týdnu je možno získávat také plnomocné odpustky tím, že se při návštěvě hřbitova pomodlíme za zemřelé a během dne se pomodlíme na úmysl Svatého otce a přistoupíme ke svatému přijímání. Tyto podmínky jsou uvedeny také na nástěnce venku. Co se týká možnosti přistoupit ke svaté zpovědi, tak se bude zpovídat v úterý od 17 hodin, v pátek od 17 hodin, v sobotu od 7.00 h a samozřejmě v neděli přede mší svatou.
  • Dušičková pobožnost zde v Lukách bude příští neděli ve 14.30 h. na hřbitově.
  • Je třeba pohrabat listí kolem kostela. Kdo můžete, prosím, přijďte v úterý dopoledne od 9 hodin. Nářadí si prosím vezměte s sebou. Díky předem.
  • V návaznosti na pastýřský list biskupů se můžete zapojit do celonárodní sbírky na podporu pronásledovaných křesťanů tím, že přispějete do kasičky, která bude příští neděli na stolečku vzadu v kostele.