Ohlášky 26.11.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.11. do 3.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále 7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emilii Rozhonovou.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út 14.30 Mše sv. s kremačním rozloučením s panem Janem Hájkem.
18.00 Za Vlastu Zachovu, syna Marka a rodiče Böhmovi. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Ondřeje, apoštola 9.30

DPS

Za Karla Špačka, syna a dvoje rodiče.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Jaroslavu Pekárkovou, manžela a dceru Dagmar.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 1. neděle adventní 7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Adventní věnce se budou žehnat na začátku nedělních bohoslužeb.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele příští neděli 3. Prosince ve 14.30 h. Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách v úterý 5. prosince, tak se může zapsat vzadu na stolečku. Z časových důvodů je počet možných návštěv omezený na 20.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na opravu kostela v Petrovicích. Všem dárcům předem Pán Bůh zaplať.
  • Jak již zaznělo minulý týden: loucké skautské středisko nabízí zhotovení adventních věnců. Zakoupením adventního věnce přispějete na nákup vybavení pro jejich činnost. Cena jednoho věnce činí 250 Kč. Pokud máte o adventní věnec zájem, napište se na papír na stolečku u zpovědnice. Věnce budou k odběru příští neděli.