Ohlášky 26.2.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.2. do 5.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

8. neděle v mezidobí

 

7.45 Za živou a zemřelou rodinu Kubelkovu a Kabelkovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
!!! V Lukách tuto neděli v 11 hodin není mše sv.
Po  
 
Út  
18.00 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St Popeleční středa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za manžele Kolouchovy, celý rod, duše v očistci a za Boží milosrdenství.
Čt  
 
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za Marii a Vladimíra Joslovy a za celý rod.
So 8.00 Za obnovu života farnosti.
17.00 !! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 1. neděle postní

  

7.45 Za Marii a Eduarda Dvořákovy, rodiče a sourozence.
9.30 Bohoslužba slova v Puklicích.
9.30 !! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
11.00 Za farníky.
14.30 Křížová cesta.
  • Dnešní sbírka se jmenuje Svatopetrský haléř a je určena na potřeby Svatého otce. Díky všem dárcům.
  • Dnes odpoledne od 14.30 do 17 hodin jste opět srdečně zváni do farní kavárny.
  • Ve středu se bude zpovídat z časových důvodů až po mši sv.
  • Středa je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít brožurku „Malý průvodce postní dobou“ s krátkým duchovním impulsem na každý den. Cena činí 5 Kč.
  • Během postní doby budou bývat křížové cesty: v pátek půl hodiny přede mší sv. a v neděli ve 14.30 hodin.
  • Jak již zaznělo minulý týden, všichni jste srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy v pátek a v sobotu. Obnova, kterou povede o. David Ambrož, spirituál Biskupského gymnázia v Brně, začne mší sv. s katechezí v pátek v 18 hodin. Po mši sv. bude další katecheze a po ní příležitost k adoraci a ke svátosti smíření. Podobně v sobotu: ráno bude v 8 h. mše sv. s katechezí, po mši sv. další katecheze, příležitost k adoraci a k přijetí svátosti smíření. Využijte této příležitosti se zastavit a posílit svůj vztah s Ježíšem.