Ohlášky 26.4.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.4. do 3.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

4. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Nováčkovu a Dvořákovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za děti přistupující k 1. sv. přijímání.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
   
Út  
18.00 Za rodinu Netrdovu a Hanákovu a za celý rod. (se zaměřením pro děti)
St Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 14.30 Pohřeb pana Justina Zajačeka.
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za Vlastimila Pokorného, manželku Libuši a duše v očistci.
 
Památka sv. Josefa Dělníka 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za Martina Vondráka, manželku, dvoje rodiče, sourozence a Jana Nahodila.
So Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Zimolovu, Čumplíkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
  • V případě zájmu bychom v sobotu 23. května vypravili autobus a jako farnost se jeli společně podívat za bývalými kněžími P. Václavem Fišerem a P. Vítem Hábou, kteří slaví jubilea. Kdo byste měl zájem, tak se, prosím, zapište vzadu na papír. Zálohu 150 Kč předávejte panu Blažkovi, případně mně. Budu se těšit, že společně prožijeme toto malé farní putování.
  • V pátek se bude zpovídat před Májovou pobožností od 18 do 18,25 hodin a potom případně až po mši svaté.
  • Sbírka příští neděle je určena na opravu topení na faře. Díky předem všem dárcům.