Ohlášky 26.4.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.4. do 3.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle velikonoční   Na společný úmysl:

Za farníky.

Za rodinu Tišlovu a celou přízeň.

Za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání.

Za Jiřího Musila, rodiny Kanswohlovy a Šlechtickovy.

 
 
 
Po  
 
Út    
18.00 Za farníky.
St Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nemocné a za všechny, kdo se o ně starají.
 
Památka sv. Josefa, dělníka  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za živou a zemřelou rodinu.
So Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle velikonoční

 

7.45 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Vládní nařízení ze dne 17.4.2020 umožňuje zatím v omezeném režimu konání bohoslužeb: nejdříve za účasti 15 účastníků, později i ve větším počtu věřících. Jak toto nařízení budeme realizovat v našich farnostech a v jednotlivých obcích najdete na nástěnce u kostela a na webových stránkách farnosti. Z důvodu hygienických a dalších omezení to nebude snadné ani spravedlivé pro všechny, kapacita našich kostelů a kaplí je v tomto velice omezená. Prosíme tedy již předem o pochopení. Zároveň sledujte informace na farních stránkách i na nástěnce u kostela, situace se stále mění.
  • Kdo nebude mít příležitost zúčastnit se mše svaté v kostele, může dál prožívat bohoslužby s pomocí internetu, v rádiích i v televizi. Časy jednotlivých bohoslužeb najdete na http://www.mseonline.cz/