Ohlášky 26.6.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.6. do 3.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

13. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, rodinu Vavruňkovu a Šmejkalovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích.
Po    
 
Út 17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
19.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence.

 

St Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů    
14.00 Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula v Brně.
Čt 9.30 Za rodiče Rychteckých, manžela a duše v očistci. (mše sv. v DPS)
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Josefa Brancuzského.
So 11.00 Svatební mše sv. Martina Singra a Lucie Dvořákové.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 14. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Miloslava a Marii Krčálovy a jejich rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na bohoslovce činí 9.775 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Slavnost sv. Petra a Pavla oslavíme jako vigilii při úterní večerní mši sv.