Ohlášky 26.7.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.7. do 2.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

17. neděle v mezidobí   7.45 Za Františka Blažka, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.00 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Gorazda a druhů  
 
Út  
19.00 Za rodiče Pechovy, jejich rodiče a sourozence.
St Památka sv. Marty  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za manžele Pertlíkovy, dvoje rodiče, za bratra a duše v očistci.
 
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Růženec.
19.00 Za prarodiče Lokvencovy, Šťastovy a rodiče Karla a Helenu Lokvencovy.
So Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 18. neděle v mezidobí    7.45 Za Emila a Barboru Čápovy a jejich rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Janouškovu, za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, rodiče, Stanislava Valu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka příští neděle je věnována na stavební úpravy na faře. Díky předem všem dárcům.