Ohlášky 26.7.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.7. do 2.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

17. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodiče Pechovy, sourozence a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově Za farníky.
11.00 Na poděkování a za dar prohloubení víry a lásky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Gorazda a druhů  
 
Út  
18.00 !!! Za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání.
St Památka sv. Marty  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Na vlastní úmysl.
   
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Mše sv. – úmysl je volný.
So Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 18. neděle v mezidobí 7.45 Za Otu Martense a živou a zemřelou rodinu Krňoulovu a Martensovu
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Probíhají farní tábory, přidává se i skautský. Pamatujme na jejich šťastný průběh ve svých modlitbách. Díky.
  • Dnešní rozlučkové setkání je naplánováno na farní zahradě od 14 do 17 hodin. Je to příležitost se nejen rozloučit, ale také se setkat jako farnost. Budete si moci dát pivo, limo, opéct špekáčky, klobásy či si dát sekanou nebo i zakousnout něco sladkého. A především to bude příležitost setkat se. Když při příchodu provedeme desinfekci rukou a budeme mít případně roušky, tak věřím, že prožijeme pěkné setkání a to bez většího hygienického rizika.
  • Při úterní mši svaté si předáme s mým nástupcem, otcem Jakubem, službu faráře zde v Lukách. Tato mše svatá začne již v 18 h. Budu rád, když se setkáme ke společné modlitbě.