Ohlášky 26.8.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.8. do 2.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

Poutní slavnost sv. Bartoloměje, apoštola

21. neděle v mezidobí

 

 

 

 

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
Po Památka sv. Moniky    
 
Út Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve  
15.00 Pohřeb paní Růženy Šindelářové.
St Památka Umučení sv. Jana Křtitele  
 
Čt  
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za nová kněžská a řeholní povolání.
So 11.30 Svatební mše sv. Michala Kincla a Dany Dvořákové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 22. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Marii Markovou, manžela a dva syny.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní den je pro naši farnost slavností. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste připravovali kostel a jeho okolí pro dnešní den. Děkuji vám všem, kteří se po celý rok staráte o kostel a farní prostory, děkuji vám všem, kteří se za farnost modlíte a život farnosti různými formami podporujete. Pán Bůh zaplať.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.
  • Díky za příspěvek do dnešní sbírky, která bude věnována na potřeby farnosti. Další mimořádná sbírka nebude příští týden jako obvykle o první neděli v měsíci, ale až v neděli 23. září. Je to sbírka, která se bude konat, stejně jako loni, v každé farnosti brněnské diecéze. Každá farnost za každého svého člena staršího 18 let posílá 1x ročně do diecézního fondu na podporu pastorace a kněží 280 Kč.
  • V sobotu 1. září se uskuteční ve Žďáře nad Sázavou tradiční diecézní pouť rodin. Součástí letošní pouti je i pěší putování. Bližší informace jsou na plakátku.
  • Od pondělí do pátku budu mimo farnost. V případě nutné potřeby se obracejte na o. Bohdana.