Ohlášky 27.10.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.10. do 3.11.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

Slavnost Výročí Posvěcení kostela

30. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za rodiče Musilovy, Lavičkovy, bratra, švagry a duše v očistci.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

17.30

růženec

Út

Památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice

17.30

růženec

18.00

Za manžela a rodiče.

St

Den modliteb farnosti za bohoslovce v kněžském semináři v Olomouci.

17.30

růženec

Čt

9.30

Za manžela, bratra, matku a dceru. Mše sv. v DPS

Slavnost Všech svatých

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

17.30

růženec

18.00

Za P. Milo Bendu a kněze, kteří působili v naší  farnosti.

So

Památka věrných zemřelých

7.45

Za zemřelé naší farnosti.

9.30

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

16.30

Mše sv. v Puklicích.

18.00

Mše sv. v Kozlově

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

Ne

 

31. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emílii Rozhonovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

 Za rodiče Patzeltovy, dceru a přízeň.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Fotografie ze žehnání varhan jsou na farních webových stránkách. Při koncertu, který navazoval na žehnání varhan, se vybralo v kasičkách u vchodů 12.800 Kč. Díky všem, kteří přispěli i všem, kteří se o průběh žehnání postarali. Příští neděle je první v měsíci, tzn. sbírka bude opět věnována na obnovu varhan. Díky všem, kteří vytrváváte v podpoře pokrytí nákladů spojených s obnovou varhan. 
  • Úterní mše sv. tento týden nebude se zaměřením pro děti. 
  • Dnem modliteb naší farnosti za bohoslovce v olomouckém kněžském semináři je tato středa. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • Máme možnost od pátku získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do pátku 8.11. V pátek a v sobotu je kromě tří obvyklých podmínek – sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, podmínkou při návštěvě kostela pomodlit se modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A v celém dušičkovém týdnu je možno získávat také plnomocné odpustky tím, že se při návštěvě hřbitova pomodlíme za zemřelé a během dne se pomodlíme na úmysl Svatého otce a přistoupíme ke svatému přijímání. Tyto podmínky jsou uvedeny také na nástěnce venku. Co se týká možnosti přistoupit ke svaté zpovědi, tak se bude zpovídat v úterý od 17 hodin, v pátek od 17 hodin, v sobotu od 7.00 h a samozřejmě v neděli ¾ hodiny před každou mší svatou.  
  • Dušičková pobožnost zde v Lukách bude příští neděli ve 14.30 na hřbitově.  
  • Listí kolem kostela padá a je třeba ho pohrabat. Kdo může, tak, prosím, přijďte v pondělí v 10 hodin.