Ohlášky 27.10.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.10. do 3.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

Slavnost Výročí posvěcení kostela

 

7.45 Za Martina a Františku Čermákovy a jejich sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Lavičkovu, Musilovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18.00 Za prohloubení víry našeho národa.
Út Památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice 15.00 Mše sv. s kremačním rozloučením s panem Viktorem Wölflem.
18.00 Za Martina Vondráka, celou rodinu a Boží milosrdenství pro farnost. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Za všechny zemřelé i dosud žijící obyvatele DPS a za ty, na které nikdo nepamatuje.
   
Slavnost Všech svatých 15.30 Mše sv. v Bítovčicích.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za dp. Milo Bendu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
So Památka Věrných zemřelých 7.30 Za všechny zemřelé.
8.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 31. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnes odpoledne jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 h. do 17 h.
  • Zkouška sboru bude dnes od 14.30 h. na kaplance.
  • Výtěžek sbírky minulé neděle na misie činí 18.963 Kč a výtěžek akce Misijní jarmark před kostelem činí dalších 75.808 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií a díky všem, kdo celou misijní neděli zabezpečili.
  • Jelikož byla nyní sbírka na misie, tak obvyklá sbírka první neděle v měsíci na opravu Petrovic nebude.
  • Máme možnost od pátku získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do 8.11. Podmínky jsou na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti. Odpoledne 1.11. a celý den 2.11. je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A dále od 1. 11. do 8.11. je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Příležitost k přijetí svátosti smíření máte tento týden rozšířenou: otec Miloš bude zpovídat: v pondělí od 17.00 hodin; v úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti; dále v pátek od 17.00 hodin. V sobotu ráno budou zpovídat otec Miloš i otec Bohdan od 6.45 h. Byla by škoda prožít Dušičkový týden bez čistého srdce.
  • Příští neděli jste zváni k Dušičkové pobožnosti, která bude na hřbitově ve 14.30 h.