Ohlášky 27.11.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.11. do 4.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

1. neděle adventní

 

7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emilii Rozhonovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za dar uzdravení pro nemocného učitele. (se zaměřením pro děti)
St Svátek sv. Ondřeje, apoštola  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Josefa Janovského, dvoje rodiče, duše v očistci a celý rod.
So Památka sv. Františka Xaverského, kněze 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 2. neděle adventní

  

7.45 Za Robina Kalistu, Boží milosrdenství a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vzadu na stolečku si ještě můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele příští neděli ve 14,30 h. Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách v pondělí 5. prosince, tak se může zapsat vzadu na stolečku. Z časových důvodů je počet možných návštěv omezený na 20.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na plánované stavební úpravy na faře. Všem dárcům předem Pán Bůh zaplať.
  • Opět jste zváni k adoraci na podporu života v naší farnosti ve čtvrtek od 18.30 h. Tentokrát adoraci prožijeme se zpěvy z Taize v potemnělém kostele.