Ohlášky 27.12.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.12. do 3.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

 

 

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za živou a zemřelou rodinu Krňoulovu a Martensovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út 7.30 Za Marii Blažkovu, manžela, celý rod a duše v očistci.
 
St 16.00 ! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 
Čt 17.00 Na poděkování za uplynulý rok.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie zasvěcený svátek 7.45 Za dp. Jana Veselého a duše v očistci na které nikdo nepamatuje.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
So Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 2. neděle po Narození Páně

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Valíkovu a Karafiátovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka na Boží hod vánoční na topení v kostele činí 17.899 Kč. Díky všem dárcům.
  • Co se týká pravidelných mimořádných sbírek na první neděli v měsíci, tak v nich budeme pokračovat opět od února. Nyní jste přispěli na topení v kostele, v sobotu je Tříkrálová sbírka. Takže mimořádné sbírky zde v kostele opět až od února.
  • V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou prosíme o zapojení dětí z farnosti. Sbírka proběhne, jak již zaznělo, tuto sobotu 2. ledna od 8.30 h., sraz u Vaňků ve skleníku. Je vhodné mít koruny, pláště. Děkujeme předem za vaši podporu.
  • Ples Sdružení Petrov se uskuteční 23. ledna, všichni jste srdečně zváni. Předprodej vstupenek začíná dnes. Vstupenky prodávají Lukáš a Veronika Kolouchovi.
  • Máte možnost prožít na Silvestra závěr kalendářního roku tichou adorací. Kostel bude otevřen od 23.30 h.