Ohlášky 27.3.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.3. do 3.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Patzeltovy a přízeň.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

7.45 Za Štěpána a Alžbětu Smejkalovy, jejich rodiče a sourozence
 
Út ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 
18.00 Za rodinu Vondrovu, Suchánkovu, a za Boží milosrdenství. (se zaměřením pro děti)
St STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

   
 
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
19.00 Za rodiče Dvořákovy a Sobotkovy.
So  

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne  

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.45 Za rodinu Kabelkovu a Kubelkovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Na Velikonoční pondělí jsou bohoslužby také ve Vysokých Studnicích v 8.00 h, ve Velkém Beranově a v Kozlově v 9.30 h. a v Puklicích v 11.00 h.
  • Dnešní Velikonoční sbírka je věnována na pokrytí nákladů spojených s topením v kostele. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Díky všem, kteří jste se jakkoli zapojili do příprav a průběhu slavení svátků smrti a vzkříšení našeho Pána.
  • Na úterní dětskou mši sv. mohou děti donést postní pokladničky.
  • Studenti Pražské konzervatoře a HAMU vás srdečně zvou na koncert s názvem „Staří mistři pod rukama mladých hudebníků“, který se uskuteční v našem kostele příští neděli 3. dubna v 16 hodin.
  • Jak jste se již dočetli ve farním zpravodaji, tak plánujeme farní pouť na Turzovku v sobotu 7. května. Zájemci se mohou hlásit u p. Blažka. Záloha činí 200 Kč.