Ohlášky 27.4.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.4. do 4.5.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

2. neděle velikonoční 

7.45

Za rodiče Markovy a Zachovy a dva syny.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

 

17.30

Modlitba růžence.

Út

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

 

18.00

Za manžela Jana Širokého, vnučku a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)

St

 

 

17.30

Modlitba růžence.

Čt

Památka sv. Josefa, dělníka

7.30

Za Josefa Netrdu, rodinu, celý rod a za duše v očistci.

8.00

Májová pobožnost.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

Májová pobožnost.

19.00

Za rodinu Holubovu a Čermákovu.

So

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

19.00

Mše sv. v Kozlově

Ne

3. neděle velikonoční

7.45

Za Annu Kanzwolovu, rodiče a rodinu Salátovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.00

Májová pobožnost.

  • Sbírka uplynulé neděle na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance činí 18.712 Kč. Díky všem dárcům. Sbírka příští neděle bude věnována na opravu varhan. Díky všem, kteří vytrvávají v podpoře varhan. Výsledky ankety Zlatá jeřabina, ve které jsme hlasovali pro naše varhany, budou zveřejněny krajem Vysočina v průběhu tohoto týdne.
  • V úterý pokračuje příprava na 1. svaté přijímání v 17 hodin na kaplance. Po úterní dětské mši sv. pak bude nácvik na 1. svaté přijímání, které bude příští neděli při mši svaté v 11 hodin. První svatá zpověď dětí bude v sobotu ve 14.30 h. zde v kostele.
  • Májové pobožnosti budou tento týden ve čtvrtek po ranní mši svaté. V pátek půlhodiny přede mší svatou. V neděli ve 14 hodin a po ní jste srdečně zváni do farní kavárny.