Ohlášky 27.7.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.7. do 3.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

17. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Blažka, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.00 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po 15.00 Pohřeb paní Marie Bajerové.
   
Út Památka sv. Marty 18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za živou a + rodinu Malou a celou přízeň.
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
 
Svátek sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Josefa Janovského, rodiče, duše v očistci a Boží ochranu.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 18. neděle v mezidobí    7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Boží pomoc a milosrdenství pro živé a + členy rodiny Krňoulovy a Martensovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Příští týden má o. Miloš dovolenou. V případě potřeby se obracejte na o. Bohdana.
  • Výše mimořádných sbírek na první neděli v měsíci přesáhla letos již částku 100.000 Kč, to znamená, že můžeme odeslat poslední dlužnou částku a pohledávky farnosti v souvislosti s rekonstrukcí varhan budou tímto splaceny. Mimořádná sbírka příští neděle proto již nebude určena na varhany, ale na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Díky předem všem dárcům.