Ohlášky 27.8.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.8. do 3.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Poutní slavnost sv. Bartoloměje

21. neděle v mezidobí   

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
Po Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve  
 
Út Památka Umučení sv. Jana Křtitele  19.00  Mše sv. – volný úmysl.
 
St  
   
Čt  
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Na poděkování za šťastný průběh táborů a prázdnin.
 So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  22. neděle v mezidobí 7.45 Za Jana Zvěřinu, jeho rodinu a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní den je pro naši farnost slavností. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste připravovali kostel a jeho okolí pro dnešní den. Děkuji vám všem, kteří se po celý rok staráte o kostel a farní prostory, děkuji vám všem, kteří se za farnost modlíte a život farnosti různými formami podporujete. Pán Bůh zaplať.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.
  • Vzadu v knihovně si můžete zakoupit stolní kalendář na příští rok. Jeho koupí podpoříte stavbu nového kostela v Brně na Lesné. Cena kalendáře činí 60 Kč.
  • Další mimořádná sbírka nebude příští týden jako obvykle o první neděli v měsíci, ale až v neděli 24. září. Je to sbírka, která se bude konat, stejně jako loni, v každé farnosti brněnské diecéze. Každá farnost za každého svého člena staršího 18 let posílá 1x ročně do diecézního fondu na podporu pastorace a kněží 280 Kč. Slovo k této sbírce zazní v neděli 17. září.
  • Od pondělí do pátku budu mimo farnost. V případě nutné potřeby se obracejte na o. Bohdana.