Ohlášky 27.9.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27.9. do 4.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

26. neděle v mezidobí     7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa 7.45  Za farníky.
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Út Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, arachandělů  
18.00 Za živou a + rodinu Nahodilovu a rodinu Čermákovu. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve  
 
Památka svatých andělů strážných 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Ladislava Navrkala, rodiče a bratry.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 27. neděle v mezidobí     7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy a za rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy k jejich nedožitým výročím a za jejich rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Jak již zaznělo, čas večerních bohoslužeb se posunul na 18 hodinu.
  • V sobotu 10. října zde chtějí uzavřít manželství Miroslav Stoklásek, bytem Luka nad Jihlavou, 1. Máje 74 a Hana Horáková, bytem Luka nad Jihlavou, Na Kocandě 147. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Do příští neděle se můžete vzadu na stolečku přihlašovat na Národní eucharistický kongres.
  • Kdo by byl ochoten se zapojit do modlitby živého růžence, může se zapsat vzadu na kamnech u oltáře sv. Barbory.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na stavební úpravy na faře. Díky předem všem dárcům.