Ohlášky 27. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 9. do 4. 10. 2020

 

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne 26. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Marii a Václava Rajšlovy a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Lavičkovu, Musilovu
a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
– doporučený svátek
7.45 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Út Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  
18.00 Za Jaromíra Hrazdiru, jeho rodiče a sestru
St Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.30 Adorace
Čt Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
 
 
Památka svatých andělů strážných 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Modlitba sv. růžence
19.00 Za rodinu Šedovu a Zemanovu
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

27. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Martinu a Františka Čermákovy, sourozence a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Děkujeme všem, kdo přispěli k hladkému průběhu první venkovní farní kavárny.

 

  • Ve středu bude v našem kostele od 18.30 do 19 hodin příležitost k tiché adoraci před Nejsvětější Svátostí.

 

  • Tento čtvrtek nebude v Lukách mše sv. z důvodů konání rekolekce kněží našeho děkanství.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce října. Po večerní mši sv. bude následovat krátká adorace
    a svátostné požehnání.

 

  • Soutěžní úkol pro děti. Tentokrát jsou dvě možnosti, jak se zapojit do slosování na úterní mši sv. pro děti: a) Napiš, jaký kostel v ČR má nejvyšší kostelní věž.
    b) Přines jakýkoliv vyrobený nebo nakreslený zvoneček.