Ohlášky 28.1.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.1. do 4.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

4. neděle v mezidobí 7.45 Za dvoje rodiče, manžela a sourozence.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
18.00 Za nová kněžská a řeholní povolání.
Út  
18.00 Za Růženu Vondrákovu, manžela, dvoje rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Jana Boska, kněze  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Na poděkování.
18.30 Adorace.
Svátek Uvedení Pána do chrámu – Hromnice 16.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžele Holubovy, duše v očistci a celý rod.
 So Památka sv. Blažeje, biskupa 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 5. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za rodinu Řehořovu, Jedličkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky vám všem, kdo jste jakkoli podpořili zdárný a vydařený průběh farního plesu. Výběr z fotografií bude v průběhu týdne ke zhlédnutí na farních stránkách.
  • Pondělní večerní mše svatá bude u příležitosti setkání spolužáků kněží z mého ročníku. Jednou za rok se takto setkáváme na 1-2 dny ve farnosti jednoho z nás. Bude nás kolem 15 kněží. Srdečně vás ke slavení této zítřejší mše svaté zvu.
  • Ve čtvrtek večer jste opět zváni k adoraci na podporu života naší farnosti.
  • V pátek po skončení mše svaté, tzn. v předvečer památky sv. Blažeje, bude udělováno Svatoblažejské požehnání.
  • Letos jsme ještě nevybírali na naše adoptované děti v Indii, proto příští neděli bude paní Kolouchová po obou mších svatých vybírat tradiční příspěvek na jejich podporu. Částka, která se vybere při obvyklé nedělní sbírce o první neděli v měsíci, bude připsána na opravu kostela v Petrovicích. Díky předem všem dárcům.