Ohlášky 28.10.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.10. do 4.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

Slavnost Výročí posvěcení kostela

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Musilovu a Lavičkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Děkovná mše sv. v Petrovicích.
Po Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice    
 
Út  
18.00 Za živou a zemřelou rodinu Nahodilovu a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
 
Čt Slavnost Všech svatých 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za dp. Milo Bendu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
Památka věrných zemřelých 7.30 Za zemřelého zetě.
16.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za všechny věrné zemřelé.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 31. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii a Františka Matulovy a jejich rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes odpoledne bude mše svatá v Petrovicích ve 14 hodin. Při této mši svaté poděkujeme za šťastný průběh opravy věže kostela. Zároveň budeme v den 100. výročí vzniku našeho státu prosit za naši vlast. Po mši svaté bude možnost se nahoru na věž kostela podívat. Pokud nám počasí dovolí, tak po mši svaté se můžeme u kostela také zdržet, něco málo sníst a vypít.
  • Výtěžek sbírky minulé neděle na misie činí 20.949 Kč a výtěžek akce Misijní koláč před kostelem činí 49. 026 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií a díky všem, kdo celou misijní neděli zabezpečili.
  • Jelikož byla nyní sbírka na misie, tak obvyklá sbírka první neděle v měsíci na opravu Petrovic nebude.
  • Máme možnost od čtvrtku získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do 8.11. Podmínky jsou na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti. Odpoledne 1.11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A dále od 1. 11. do 8.11. je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Příležitost k přijetí svátosti smíření máte tento týden rozšířenou: v úterý od 16.30 hodin zpovídá otec Miloš. Ve čtvrtek od 17 hodin zpovídá otec Bohdan. V pátek ráno od 6.30 h. zpovídá otec Miloš, který bude zpovídat i v pátek večer od 17 hodin.
  • Příští neděli jste zváni k Dušičkové pobožnosti, která bude na hřbitově ve 14.30 h.