Ohlášky 28.12.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.12. do 4.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa   7.45 Za Hedviku a Františka Vondrákovy, jejich dceru Danuši a vnuka Kamila.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
Út 18.00 Za Marii Blažkovu, manžela, celý rod a duše v očistci.
St 17.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Slavnost Matky Boží Panny Marie 7.45 Za dp. Jana Veselého a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžele Kourkovy a jejich rodiče.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 2. neděle po Narození Páně 7.45 Za celou rodinu Kubelkovu a Kabelkovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka na Boží hod vánoční na topení v kostele činí 16.884 Kč. Díky všem dárcům.
  • Co se týká pravidelných mimořádných sbírek na první neděli v měsíci, tak v nich budeme pokračovat opět od února. Nyní jste přispěli na topení v kostele, na začátku ledna je Tříkrálová sbírka. Takže mimořádné sbírky zde v kostele opět až od února a budeme vybírat na rekonstrukci topení na faře a na úpravu vnitřního uspořádání fary.
  • 24. ledna se uskuteční ples Sdružení Petrov, všichni jste srdečně zváni. Vstupenky si můžete zakoupit dnes po mši sv. u Lukáše a Veroniky Kolouchových.
  • Tříkrálová sbírka se uskuteční tuto sobotu 3. ledna. V Lukách tuto sbírku organizují skauti, kteří prosí o pomoc z řad dětí i těch, kteří by děti doprovázeli (starší 15 let). Děkujeme předem za ochotu pomoci. Sraz je v 8.30 hod. ve skleníku u Vaňků.
  • Od pondělí do pátku se v Praze koná Evropské setkání mladých, které pořádá komunita bratří z Taize. Je možné zúčastnit se třeba jen jednoho dne. Více informací najdete na www.taizepraha.cz.