Ohlášky 28.2.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.2. do 6.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

3. neděle postní

 

 

 

 

 

7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Hlávkovy a tři syny.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
Po  
 
Út  
18.00 Za manžele Kolouchovy, duše v očistci a celý rod a Boží milosrdenství. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za zemřelé spolužáky.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 4. neděle postní

 

7.45 Za Bedřicha a Františka Čápovy, za rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
  • Sbírka uplynulé neděle Svatopetrský haléř činí 8.936 Kč. Díky všem dárcům.
  • Vyhlášené sbírky se nějak namnožily, proto upřesnění pro příští neděli: obvyklá sbírka na opravu fary příští neděli nebude. Výtěžek nedělní sbírky při mši bude, jak zaznělo z listu otce biskupa, na podporu světového setkání mládeže se Svatým otcem v Krakově. Letos jsme ještě nevybírali na naše adoptované děti v Indii, proto příští neděli bude paní Kolouchová po obou mších svatých vybírat tradiční příspěvek na jejich podporu. Je na vás, který úmysl podpoříte nebo zda dle svých možností věnovanou částku rozdělíte a přispějete na jeden i druhý úmysl. Ať už se rozhodnete jakkoliv, díky.
  • Příští neděli odpoledne po křížové cestě jste opět zváni na faru do farní kavárny.
  • Na nástěnce najdete plakátek s pozváním do Jihlavy na přednášku MUDr. Marie Svatošové, která bude hovořit na téma projektu lůžkového hospice pro Vysočinu. Přednáška se koná ve středu 2. března v 16 hodin v aule Vysoké školy polytechnické.