Ohlášky 28.4.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.4. do 5.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Vochyánovu, Stokláskovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za děti přistupující k 1. svatému přijímání.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy  
 
Út  
18.00 Za Martina Vondráka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence a Jana Nahodila.
St Památka sv. Josefa, dělníka 7.30 Za živou a + rodinu.
8.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  
18.30 Adorace za obnovu farnosti.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Václava Čermáka, manželku, sourozence a duše v očistci.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za Karla a Josefa Nováčkovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou a Pospíchalovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Díky, kdo jste přispěli do sbírky uplynulé neděle. Sbírka činí 12.516 Kč. Na údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě se navíc vybralo 2.100 Kč. Díky všem dárcům.
  • Kdo by měl zájem, tak po úterní dětské mši sv. bude na faře v případě příznivého počasí oheň. Špekáčky a pečivo si přineste z vlastních zásob. Pití bude zajištěno.
  • V sobotu jedeme na pouť rodin do Žďáru nad Sázavou. Zůstalo ještě několik volných míst v autobuse, tak se můžete případně zapsat. Autobus odjíždí v 8.15 h. z náměstí. V 9.30 h. bude mše sv. v bazilice Panny Marie ve Žďáru. Další program je uveden na nástěnce na plakátku.
  • Ve středu po ranní mši sv. prožijeme první Májovou pobožnost! Další Májová pobožnost bude v pátek přede mší svatou!