Ohlášky 28.6.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.6. do 5.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

13. neděle v mezidobí   7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
10.00 Poutní v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích.
Po Slavnost Petra a Pavla, apoštolů  
19.00 Za zemřelého P. Václava Fišera.
Út  
19.00 Za Františka Vondráka a celou přízeň.
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
 
Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Růženec.
19.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
So Památka sv. Prokopa, opata 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy    7.45 Za Miloslava a Marii Krčálovy a rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování za 20 let manželství s prosbou o Boží ochranu a pomoc.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na bohoslovce činí 9.263 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Dnes odpoledne je poutní mše sv. v Petrovicích v 15 hodin. Průjezd Puklicemi autem je jen na zvláštní povolení. Několik povolení pro tuto pouť je k dispozici v sakristii, tak se pro ně můžete případně po mši sv. zastavit.
  • Pondělní mše sv. o slavnosti sv. Petra a Pavla bude obětována za P. Václava Fišera, dlouholetého louckého faráře, který v pondělí zemřel a v pátek byl pohřben v Hustopečích.
  • Průjezd obcí Puklice je omezen a je na zvláštní povolení. Několik těchto povolení pro nedělní pouť v Petrovicích má k dispozici o. Miloš, stačí se u něj přihlásit či mu zatelefonovat.