Ohlášky 28.6.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.6. do 5.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

13. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Antonína Čermáka, manželku Jarmilu, dceru Marii a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše sv. v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích „Za farníky“.
Po Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů  
19.00 Na poděkování za 25 let manželství.
Út  
19.00 Za Josefa Votavu.
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za Josefa Nožičku a rodinu Nožičkovu.
   
Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jana Vondráka, dvoje rodiče a příbuzné.
So Památka sv. Prokopa, opata 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy

 

7.45 Za Cyrila Řehoře, manželku a dva syny.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Sbírka této neděle při ranní mši svaté je určena na bohoslovce. Díky všem dárcům.
  • Odpoledne jste zváni na poutní mši svatou do Petrovic. Mše sv. začíná v 15 hodin.
  • .