Ohlášky 28.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.8. do 4.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

22. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka Umučení sv. Jana Křtitele  
 
Út  
19.00 Mše sv. – volný úmysl.
St  
 
Čt  
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Na poděkování.
So Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 23. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Jaroslava Kostku, rodiče a tetu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Do čtvrtku je otec Miloš mimo farnost. V případě nutné potřeby se obracejte na o. Bohdana.
  • V sobotu 10. září zde chtějí uzavřít manželství David Jirsa z Luk nad Jihlavou a Veronika Kubištová z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Rozvrh výuky náboženství v novém školním roce najdete na nástěnce u kostela. Stejně tak rozvrh najdete i na internetových stránkách farnosti. Výuka začíná v týdnu od 12. září.
  • Dětské mše sv. budou probíhat tradičně každé úterý. První dětská mše sv. bude v úterý 6. září v 18 hodin.
  • Díky všem, kteří jste přispěli během pouti do sbírky, která vynesla 16.208 Kč. V závěru září bude mimořádná sbírka na podporu financování diecéze, proto příští neděli, která je první v měsíci, obvyklá sbírka na opravu fary nebude.