Ohlášky 28.9.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.9. do 5.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 Slavnost sv. Václava, hl. patrona českého národa     7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  
17.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18.00 Za vyprošení Božího požehnání a ochrany pro celý rod. (se zaměřením pro děti)
 
St Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt Památka sv. andělů strážných  
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Václava Čermáka, manželku, Růženu Mutlovu a Anežku Čermákovu.
So Památka sv. Františka z Assisi
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 27. neděle v mezidobí     7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Musilovy a Lavičkovy, bratra, švagra a duše v očistci. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  •  Od tohoto týdne začínají večerní bohoslužby již v 18 hodin.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Díky předem všem dárcům.
  • Dnešní neděle je věnována modlitbám za mimořádné shromáždění biskupské synody, která se bude konat od 5. do 19. října 2014 na téma Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace. Všichni věřící jsou vybízeni Svatým otcem k modlitbám na tento úmysl i ve dnech předcházejících synodě a během dní.