Ohlášky 29.10.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.10. do 5.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Výročí Posvěcení kostela 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Musilovy, Lavičkovy a dva bratry.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Na poděkování za společný život. (se zaměřením pro děti)
St Slavnost Všech svatých 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za dp. Milo Bendu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
Čt Památka na všechny věrné zemřelé 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za Františku a Martina Čermákovy.
18.45 Adorace.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu, Oulehlovu a celý rod a duše v očistci.
 So Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 31. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Františka a Marii Matulovy, jejich rodiče, celý rod Bartuškových a Matulových.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
  • Výtěžek sbírky minulé neděle na misie činí 23.166 Kč a výtěžek akce Misijní koláč před kostelem činí 43. 670 Kč, dohromady tedy 66.836 Kč. Vybralo se tak o více jak 14.000 Kč oproti loňsku. Což je mimořádný nárůst. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií a díky všem, kdo celou misijní neděli zabezpečili.
  • Jelikož byla nyní sbírka na misie, tak obvyklá sbírka první neděle v měsíci na opravu Petrovic nebude.
  • Máme možnost od středy získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do 8.11. Podmínky jsou na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti. Odpoledne 1.11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A dále od 1. 11. do 8.11. je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Příležitost k přijetí svátosti smíření máte i tento týden rozšířenou: v úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti. Ve středu od 17 hodin zpovídá otec Bohdan. Ve čtvrtek od 17 hodin budu zpovídat já.
  • Dnes jste zváni na besedu, spojenou s komentovaným promítáním fotografií a krátkých filmů pod názvem „Izrael očima poutníků“. Beseda proběhne od 17 hod. na kaplance, připravili si ji pro nás manželé Dvořáčkovi.
  • Ve čtvrtek jste opět zváni k adoraci na podporu života naší farnosti. Tato adorace naváže na večerní mši svatou.
  • Další schůzka ministrantů se uskuteční v pátek od 16.30 h. na kaplance. Podpořte prosím kluky, aby mohli opět přijít.
  • Ve středu ve 14 hodin bude pohřeb paní Marie Cahové.