Ohlášky 29.11.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.11. do 6.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

   1. neděle adventní 

 

 

 

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče a sourozence, rodinu Vavruňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Ondřeje, apoštola  
   
Út  
18.00 Za Boží pomoc a uzdravení a Boží milosrdenství. (se zaměřením pro děti.)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Františka Xaverského, kněze    
 
14.00 pohřeb p. Emila Čápa.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.00 Mše sv.
So   18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 2. neděle adventní    7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vzadu na stolečku si ještě můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme dnes zde v kostele ve 14,30 h. Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách v sobotu 5. prosince, tak se může zapsat vzadu na stolečku.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na plánované stavební úpravy na faře. Všem dárcům předem Pán Bůh zaplať.
  • Výběr fotografií z biřmování najdete na farních internetových stránkách. Kdo by chtěl všechny fotky, stačí donést otci Milošovi „flešku“ s kapacitou aspoň 4GB a on vám fotky nahraje.