Ohlášky 29.12.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.12. do 5.1.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

7.45

Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

 

17.30

růženec

Út

17.30

růženec

17.00

Na poděkování.

St

Slavnost Matky Boží Panny Marie

7.45

Za dp. Jana Veselého, a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Čt

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za manžele Kourkovy a jejich rodiče.

So

18.00

Mše sv. v Kozlově.

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne

 

2. neděle po Narození Páně

 

7.45

Za Marii Kriegsmannovu, dva manžely a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Božíhodová sbírka 25.12. na pokrytí nákladů s topením v kostele činí 17.762 Kč. Díky všem dárcům.
  • Co se týká pravidelných mimořádných sbírek na pokrytí nákladů spojených s opravou varhan první neděli v měsíci, tak v nich budeme pokračovat. Začneme opět od února, nyní jste přispěli na topení, na začátku ledna je Tříkrálová sbírka, takže na varhany zase v únoru.
  • V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou prosíme o pomoc z řad dětí i doprovodů (nad 15 let). Sraz je tuto sobotu 4.1. v 8.30 hod. ve skleníku u Vaňků.
  • Jste zváni na večer chval do Vysokých Studnic pod vedením bohoslovce Petra Mráze. Začátek je zítra 30.12. v 17 hodin v kostele ve Vysokých Studnicích. Kdo byste se chtěl modlit – chválit, děkovat a prosit a to spolu se zpěvem písní, tak jste srdečně zváni.
  • Mše sv. s kremačním rozloučením paní Jarmily Dvořáčkové bude v sobotu ve 14 hodin.