Ohlášky 29.12.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.12. do 5.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za zemřelého manžela a celou živou a zemřelou rodinu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út   16.00 Na poděkování.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
St Slavnost Matky Boží, Panny Marie 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za mír a pokoj ve světě.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 7.30 Za zemřelé kněze.
18.30 Adorace.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za dp. Jana Veselého a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. neděle po Narození Páně 7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Sbírka na slavnost Narození Páně určena na pokrytí nákladů s topením v kostele činí 18.732 Kč. Díky všem dárcům. Díky za vaši štědrost během uplynulého roku. Zvláštní poděkování patří těm, kteří podpořili misie. Z Papežského misijního díla přišlo poděkování přímo naší farnosti. Přečíst si je můžete na nástěnce u kostela nebo zde.
  • Další mimořádná sbírka je ta Tříkrálová a proběhne nastávající sobotu 4. ledna. Byl bych moc vděčný, kdyby mohla proběhnout v plném rozsahu. Zda tomu tak bude, záleží na vás: zatím se ve farnosti nenašlo potřebných 16 dospělých ani 32 dětí. Budu vděčný, když svůj postoj zvážíte a vzadu se zapíšete. V sobotu je sraz v 8.30 h. u Vaňků ve skleníku. Je vhodné mít koruny, pláště. Děkujeme předem za vaši podporu a zapojení se.
  • Od svátku svatého Štěpána začal předprodej vstupenek na ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, který se uskuteční v sobotu 25. ledna. Jste srdečně zváni.
  • Úterní závěr roku můžete prožít v tiché adoraci. Kostel bude otevřen od 23.30 h.
  • Ve čtvrtek jste opět zváni od 18.30 h. k adoraci na podporu života farnosti i každého z nás.