Ohlášky 29.3.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.3. do 5.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Květná neděle   7.45 Za Martina a Františku Čermákovy a rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
Po    
   
Út  15.00 Pohřeb paní Milady Sobotkové.
18.00 Za dceru, manžele a dvoje rodiče. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt ZELENÝ ČTVRTEK    
19.00 Na poděkování za přijaté dary a prohloubení víry ve farnosti.
 VELKÝ PÁTEK  15.00 Křížová cesta.
19.00 Velkopáteční obřady.
So BÍLÁ SOBOTA  
21.00 Za víru a lásku ve farnosti.
Ne SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 7.45 Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Kolouchovu a Šindelkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na pokrytí nákladů spojených s opravou topení na faře. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V úterý po dětské mši sv. se koná setkání rodičů dětí, které letos přistoupí
    k 1. svatému přijímání.
  • Po skončení obřadů ve čtvrtek večer bude příležitost k adoraci. Protože to čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je bděním církve na modlitbách, tak kostel bude otevřen až do rána do 6 hodin. Vzadu na stolečku je arch pro zapsání, aby zde byl v tuto dobu stále někdo přítomen. Stejně tak v sobotu bude příležitost k návštěvě kostela pro ty, kteří se chtějí modlit. Proto je také potřeba, aby tu měl někdo službu. Vzadu na stolečku je také arch k tomu, aby se tam mohli zapsat ti, kteří jsou ochotni tuto službu konat.
  • Pátek je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst.
  • V sobotu při vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Pro zvýraznění této skutečnosti si můžete přinést, kdo má, svoji křestní svíci.
  • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb.