Ohlášky 29.9.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.9. do 6.10.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

 

26. neděle v mezidobí 

7.45

Za Františka Šindeláře, rodiče a bratra a za rodinu Ryčkovu a Oherovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

Památka sv. Jeronýma,

kněze a učitele církve

 

 

18.30

růženec

Út

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 

18.00

Volný úmysl.

St

Památka sv. andělů strážných

 

18.30

růženec

Čt

 
 

Památka sv. Františka z Assisi

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

růženec

19.00

Za Leopolda a Marii Fialovi a bratra Karla.

So

18.00

Mše sv. v Kozlově

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

Ne

27. neděle v mezidobí 

7.45

Za Františka Treteru, celý rod a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Chtěl bych upřesnit program pro následující týdny: jak již bylo oznámeno minulý týden, tak slavnostní žehnání varhan bude v sobotu 19. října v 16 hodin. Z praktických důvodů proto přesuneme prožívání misijní neděle o týden dopředu, tzn. na neděli 13. října. Tuto neděli se bude také konat sbírka na misie. Pravidelná sbírka na varhany, která bývá první neděli v měsíci, v říjnu tentokrát nebude, jelikož by byly dvě neděle po sobě dvě velké sbírky. Možnost podpořit případně finančně opravu varhan v měsíci říjnu bude během inauguračního koncertu, který bude následovat po skončení žehnání varhan. Od listopadu budeme zase dál pokračovat ve sbírkách na varhany první neděli v měsíci. Děkuji všem dárcům.
  • Mnozí jste si všimli, že nezvoní zvony. Elektrické ovládání zvonů vyhořelo následkem blesku v měsíci srpnu. Oprava bude provedena v listopadu. 
  • Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli, a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible v naší diecézi. Na stránkách www.vezmiacti.cz je připraven rozpis k přečtení celé Bible za dva roky. Slavnostní zahájení programu Vezmi a čti celou Bibli bude příští neděli. Podrobnosti o celém programu najdete také na našich internetových farních stránkách. Příští týden bude v kostele také vytištěn rozpis četby Písma sv., takže se do četby budete moci zapojit i vy, kteří internet nepoužíváte.