Ohlášky 29.9.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.9. do 6.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

26. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve  
18.00 Za zemřelou rodinu Nahodilovu a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St Památka svatých Andělů strážných  
17.00 !! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
Památka sv. Františka z Assisi 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Molákovu, Mackovu a Vondrákovu.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 27. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Treteru, rodiče, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka. (se slavností 1. svatého přijímání dospělého člověka)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnes odpoledne jste srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Díky vám všem, kdo jste minulý týden přispěli do sbírky do fondu PULS, i vám, kteří jste se přihlásili či ještě přihlásíte jako donátoři. Zde v kostele se vybralo 46.943 Kč; dále ve Velkém Beranově 4.522 Kč a v Puklicích 6.244 Kč, dohromady tedy 57.709 Kč. Když připočteme dary donátorů za uplynulý rok 26.350 Kč, tak se vybralo 84.059 Kč. Díky moc za vaši štědrost, díky moc, že tímto také vyjadřujete svoji ochotu podpořit diecézi a nás kněze.
  • Svátost biřmování bude udělována v naší farnosti v sobotu 12. října. Ve čtvrtek zahájíme bezprostřední přípravu modlitbou novény. Zváni jsou nejen biřmovanci a jejich kmotrové, ale i vy ostatní. Biřmování je slavností celé farnosti, proto se k této modlitbě dle svých možností připojte. Buď zde v kostele nebo doma. Text novény je nakopírovaný vzadu na stolečku, takže si ho můžete vzít i do každé rodiny. Text najdete také na webových stránkách farnosti. V textu je také uvedeno, v kolik hodin se v jednotlivé dny společně modlíme zde v kostele.
  • Novénu tedy začneme ve čtvrtek v rámci adorace na podporu života farnosti. Adorace začíná jako obvykle v 18.30 h.
  • Upozorňuji, že se změnil čas bohoslužeb. Večerní mše sv. zde v Lukách budou bývat již v 18 hodin.