Ohlášky 3.1.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.1. do 10.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

2. neděle po Narození Páně

 

 

 

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Valíkovu a Karafiátovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út 18.00 Za Marii Číhalovu, rodiče a sestru.
 
St Slavnost Zjevení Páně 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Mše sv. – úmysl je volný.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžele Kourkovy a rodiče.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne Svátek Křtu Páně

 

7.45 Za manžele Kubelkovy, jejich rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Úterní mše sv. bude tradičně se zaměřením pro děti.
  • Příští neděli jste srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Milé sestry, milí bratři, ve Svatém roce milosrdenství vás chci prosit o zvláště potřebný projev vašeho milosrdenství: o milosrdenství s církví. I ona dnes trpí – nouzí o pastýře, kněze i další muže a ženy, kteří by se zasvětili Boží službě. Přitom každý z nás se může jako milosrdný Samaritán sklonit a obětí i modlitbou za nová duchovní povolání může církev – oslabené Ježíšovo tělo – pozdvihnout. Svou účastí a podporou tak může každý účinně přispět k jejímu uzdravení. Služba kněze je totiž pro Boží lid nenahraditelná. Chci povzbudit každého, kdo jakýmkoliv způsobem osobně zakouší Boží volání: nepřeslechněte je, prosím. Zejména vy, mladí muži, kteří vnímáte, že vám Ježíš Kristus nabízí jedinečnou, duchovní podobu své lásky a s ní spo­jený podíl na službě Božímu království – nebojte se vyslovit své ANO! Jestliže člověka okouzlí a uchvátí sám Ježíš, pak skrze vztah s ním dostává i všechno, po čem touží jeho srdce, co potřebuje jeho lidství. A když mu navíc statečně a velkodušně odevzdá sám sebe, přátelství s Ježíšem se mu stane nevyčerpatelným zdrojem radosti a štěstí. Pokud byste ve svém rozhodování potřebovali pomoc, najděte si takového kněze, který je ve svém kněžství šťastný. Ten vás jistě dokáže povzbudit i do­provodit v praktických krocích, které bude třeba pro přijetí povolání ke kněžství učinit. Děkuji vám všem, sestry a bratři, kteří nabízíte Bohu své modlitby a oběti za nová povolání ke službě Bohu. Děkuji vám všem, kteří jste se Boží pozvání nebáli přijmout a dali jste se mu svým životem k dispozici. A děkuji vám všem, kdo se k tomuto kroku rozhodnete. Váš biskup Vojtěch