Ohlášky 3.11.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.11. do 10.11.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

31. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emílii Rozhonovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

 Za rodiče Patzeltovy, dceru a přízeň.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.30

Dušičková pobožnost na hřbitově.

Po

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

 

 

17.30

růženec

Út

 

18.00

Za Františka a Růženu Rožkovy, jejich rodiče a sourozence.

St

 

 

17.30

růženec

Čt

 

 

 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.

So

Svátek Posvěcení Lateránské baziliky

18.00

Mše sv. v Kozlově

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

Ne

 

32. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, duše v očistci a za Annu Hosovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za Františka a Marii Matulovy, jejich rodiče a celý rod.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Dušičková pobožnost bude dnes ve 14.30 na hřbitově. Do soboty pak můžeme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky pro získání odpustků jsou vyvěšeny venku na nástěnce i na farních internetových stránkách.  
  • Dnešní sbírka je věnována na obnovu varhan. Díky všem, kteří vytrváváte v podpoře pokrytí nákladů spojených s obnovou varhan.  
  • Skupina žen, která každý týden uklízí náš kostel, by potřebovala doplnit alespoň o jednu ženu. Budu vděčný, pokud by se našla nějaká žena, která by se do pravidelného úklidu kostela zapojila.
  • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek při mši sv. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat. Pro ty, kteří se této bohoslužby nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, bude udělována tato svátost příští neděli po mších svatých.