Ohlášky 3.11.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.11. do 10.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

31. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Karla Boromejského, biskupa  
18.00 Za pokoj a lásku v našich rodinách.
Út 15.00 Mše sv. s kremačním rozloučením s paní Zdeňkou Kuřítkovou.
18.00 Za Ladislava Brtnického. (se zaměřením pro děti)
St 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 18.00 Za mír a pokoj ve světě.
18.30 Adorace.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Milana Bedrnu, sourozence, rodiče a duše v očistci.
So Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 32. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti, duše v očistci a za rodinu Hosovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dušičková pobožnost bude dnes ve 14.30 h. na hřbitově.
  • Do pátku máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Proto zde bude mše svatá každý den, tak jak zaznělo před chvílí z pořadu bohoslužeb. Využijte této možnosti. Na čtvrteční mši svatou naváže obvyklá adorace na podporu života farnosti.
  • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek při mši sv. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat.
  • Na internetu si můžete prohlédnout výběr fotografií z Misijní neděle.
  • Setkání lektorů se uskuteční příští neděli v 17 hodin zde v kostele.