Ohlášky 3.12.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.12. do 10.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

1. neděle adventní 7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
18.00 Na úmysl dárce. (se zaměřením pro děti)
Út 7.30 Za živou a + rodinu.
 
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  
18.30 Adorace.
Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hřích 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Josefa Janovského, dvoje rodiče a celý rod.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. neděle adventní 7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, paní učitelku a přátele.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Josefa Bartuška a celou rodinu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele dnes ve 14.30 h. Jste srdečně zváni.
  • Dnešní sbírka je věnována na opravu kostela v Petrovicích. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Jak již zaznělo, tento týden bude dětská mše sv. již v pondělí v 18 hodin. V úterý bude mše svatá ráno v 7.30 h.
  • Opět jste zváni k adoraci na podporu života v naší farnosti ve čtvrtek od 18.30 h. Při této adoraci v předvečer Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie vzpomeneme tentokrát také na nenarozené děti a pomodlíme se za ochranu počatého života.
  • Příští neděli 10.12. jste zváni na adventní koncert v podání pěveckého sboru Santini Telč. Začátek koncertu je v 15 hodin zde v kostele. Vstupné dobrovolné. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce a na webových stránkách Městyse Luka i farnosti.