Ohlášky 3.3.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.3. do 10.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 

8. neděle v mezidobí

7.45 Za rodiny Nováčkovy a Dvořákovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 

Po

   
 
 

Út

   
18.00 Za Marii Krčálovu, manžela, syna a rodiče.
 

St

Popeleční středa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za prohloubení víry ve farnosti.
 

Čt

7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
18.30 Adorace za obnovu farnosti.
 

17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence.
 

So

17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 

Ne

 

1. neděle postní

7.45 Za Bedřicha a Františku Čápovy, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za manžele Kolouchovy, duše v očistci a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
  • Letos jsme ještě nevybírali na naše adoptované děti, proto bude paní Kolouchová po mši svaté vybírat tradiční příspěvek na jejich podporu. Částka, která se vybrala při dnešní sbírce, bude připsána na opravu kostela v Petrovicích. Díky všem dárcům.
  • Dnes jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Opět začíná zkoušet farní chrámový sbor. První zkouška bude dnes v 17 hodin.
  • Středa je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst.
  • Během postní doby budou bývat křížové cesty: v pátek půl hodiny přede mší sv. a v neděli ve 14.30 hodin.
  • Jak jste se mohli dočíst ve Vánočním zpravodaji, všichni jste srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy, která bude za dva týdny v pátek 15.3 a v sobotu 16.3. Obnovu povede o. Pavel Kafka. Využijte této příležitosti, udělejte si čas se zastavit a posílit tak svůj vztah s Ježíšem.
  • V pátek začalo hlasování o nejlépe opravenou památku Kraje Vysočina v uplynulém roce. Do hlasování byla zařazena i oprava Petrovického kostela. Podrobnosti k hlasování jsou zveřejněny na internetových stránkách farnosti a také v Měsíčníku kraje Vysočina, ve kterém budou hlasovací lístky pro ty, kteří nevyužívají internet. Před pěti lety jsme tímto hlasováním získali na varhany 30.000 Kč. Pozvěte k hlasování také svoje příbuzné a známé. Díky.