Ohlášky 3.4.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.4. do 10.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

2. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Kabelkovu a Kubelkovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Slavnost Zvěstování Páně  17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
19.00 Volný úmysl mše sv.
Út  
18.00 Za Marii Holubovu, manžela, syna a sestru Anastázii Ruchařovu. (se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze 9.00 Rekolekční mše sv. kněží jihlavského děkanátu.
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu a na dobrý úmysl.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne  

3. neděle velikonoční

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Velikonoční sbírka na pokrytí nákladů spojených s topením v kostele činí 17.153 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Studenti Pražské konzervatoře a HAMU vás srdečně zvou na koncert s názvem „Staří mistři pod rukama mladých hudebníků“, který se uskuteční dnes v 16 hodin v našem kostele.
  • Příští neděli při ranní mši svaté prožijeme slavnostní obřad uvedení čekatele křtu do prožívání přípravy na křest, do tzv. katechumenátu.
  • Farnost Hustopeče u Brna je i letos zapojena do soutěže o nejlépe opravenou památku jihomoravského kraje. Tentokrát opravili sochu sv. Petra ze zbořeného původního kostela. Kdo můžete, podpořte smskou tuto nám velmi blízkou farnost a to do pátku 8. dubna zasláním hlasu na telefonní číslo 736 301 599 s textem HLA PAMATKY 11.  Text i telefonní číslo jsou uvedeny na nástěnce i na farním webu. Z každého telefonního čísla je možné hlasovat pouze jednou.
  • Adorační den farnosti letos připadne na pondělí 11. dubna. Již nyní se prosím zapisujte vzadu na stolečku k adoračním službám. Díky předem za ochotu zde konat adorační službu.
  • Příští neděli odpoledne jste opět zváni do farní kavárny.