Ohlášky 3.5.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.5. do 10.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

5. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Zimolovu, Čumplíkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Po    
18.00 Májová pobožnost.
Út  
18.00 Za Annu a Františka Böhmovi, rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Čt  
18.00 Májová pobožnost.
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za rodinu Holubovu a Čermákovu.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za Marii a Josefa Kolářovi a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Májová pobožnost.
  • Je ještě dost volných míst na případnou farní pouť v sobotu 23. Května, kdybychom vypravili autobus a jako farnost se jeli společně podívat za bývalými kněžími P. Václavem Fišerem a P. Vítem Hábou. Kdo byste měl zájem, tak se, prosím, zapište vzadu na papír.
  • Májová pobožnost bude dnes v 18 hodin. Dále budou bývat Májové pobožnosti v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v 18 hodin. V pátek přede mší sv. v 18.30 h. Příští neděli bude májová pobožnost již ve 14 hodin a po ní jste srdečně zváni do farní kavárny, která bude v tomto školním roce poslední. Během farní kavárny bude na kaplance farní školka.
  • Dnešní sbírka je určena na stavební úpravy na faře. Díky všem dárcům.
  • Na farních stránkách si můžete prohlédnout výběr fotografií z 1. svatého přijímání.