Ohlášky 3.5.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.5. do 10.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

4. neděle velikonoční 7.45 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út    
18.00 Za Annu a Františka Böhmovi, rodiče a sourozence.
St Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
 
 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za Martina Vondráka, manželku, dvoje rodiče, sourozence a Jana Nahodila.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 5. neděle velikonoční

 

7.45 Za Marii a Josefa Kolářovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vládní nařízení ze dne 24.4.2020 umožňuje zatím v omezeném režimu konání bohoslužeb: nejdříve za účasti 15 účastníků, později i ve větším počtu věřících. Aktuální upřesnění je, že se mezi účastníky bohoslužeb nepočítají ti, kteří vykonávají své povolání: celebrující kněz, asistující ministranti, kostelník, varhaník, atd. I když tímto můžeme o něco navýšit počet věřících na bohoslužbě, v praxi se mnoho nemění, protože je třeba dodržovat 2 m rozestupy. Jak toto nařízení budeme realizovat v našich farnostech a v jednotlivých obcích najdete na nástěnce u kostela a na webových stránkách farnosti. Z důvodu hygienických a dalších omezení to nebude snadné ani spravedlivé pro všechny, kapacita našich kostelů a kaplí je v tomto velice omezená. Prosíme tedy již předem o pochopení. Zároveň sledujte informace na farních stránkách i na nástěnce u kostela, situace se stále mění.
  • V neděli se bude podávat svaté přijímání v kostele v Lukách nad Jihlavou od 14:00 do 16:00 hodin. Po vstupu do kostela je třeba si vydezinfikovat ruce, dodržovat odstup od ostatních a roušku je možné sundat nebo odsunout jen na svaté přijímání, po přijímání a díkůvzdání zase odejít, aby v kostele nebylo více než 10 osob.
  • Možnost přijmout svátost smíření je ve všední den 1 hodinu přede každou mší svatou. Jak je to se svátostí smíření v neděli a další podrobnosti si můžete přečíst zde Svátost smíření. 
  • Kdo nebude mít příležitost zúčastnit se mše svaté v kostele, může dál prožívat bohoslužby s pomocí internetu, v rádiích i v televizi. Časy jednotlivých bohoslužeb najdete na http://www.mseonline.cz/ 
  • V sobotu 16. května chtějí uzavřít manželství Filip Cupák z Újezdu u Brna, Palackého 75 a Tereza Brychtová, z Luk nad Jihlavou, 1. Máje 66. Provázejme tyto snoubence svou modlitbou. Pokud by někdo věděl o překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Kdo se modlíte živý růženec a kartičky si vyzvedáváte v kostele, jsou pro vás připraveny v předsíni kostela u mříže. Můžete se stavit kdykoli během dne (kostel je otevřen) a kartičku s tajemstvím, které pro vás na květen vychází, si vyzvednout. Modlit se lze samozřejmě i bez kartičky.