Ohlášky 3.7.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.7. do 10.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

14. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Miloslava a Marii Krčálovy a jejich rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Prokopa, opata  
 
Út Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 7.45 Za Jana a Marii Čermákovy a rodinu Jindrovu.
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
St  
 
Čt  
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Mše sv. – volný úmysl.
So 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 15. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Antonína Čermáka, manželku, jejich rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka této neděle bude použita na pokrytí nákladů spojených se stavebními úpravami na faře. Díky všem dárcům. Práce na faře již probíhají, část fotografií z prací si můžete prohlédnout na nástěnce, další pak na internetových stránkách farnosti.
  • Začalo období táborů farních i skautských – pamatujme ve svých modlitbách na jejich šťastný průběh.