Ohlášky 3.8.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.8. do 10.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

18. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Boží pomoc a milosrdenství pro živé a + členy rodiny Krňoulovy a Martensovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze  
18.30 Modlitba růžence.
Út 18.30 Modlitba růžence.
19.00 Na poděkování za šťastný průběh operace.
St Svátek Proměnění Páně 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
 
Památka sv. Dominika, kněze 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Bohumila Sobotku a duše v očistci.
So Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 19. neděle v mezidobí    7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Uplynulou neděli zde byla jen jedna mše sv. a ne všichni jste byli zde na bohoslužbě, proto přijměte vysvětlení k úmyslu dnešní sbírky: výše mimořádných sbírek na varhany na první neděli v měsíci přesáhla letos již částku 100.000 Kč, to znamená, že můžeme předat poslední dlužnou částku a pohledávky farnosti v souvislosti s rekonstrukcí varhan budou tímto splaceny. Dnešní sbírka je věnována na opravu sociálního zařízení na kaplance, za kterou jsme zatím zaplatili 103.939 Kč. Ještě bude potřeba uhradit částku za dodaný materiál a práci ve výši cca 55.000 Kč, tzn. celkové náklady farnosti s opravou sociálního zařízení nepřesáhnou částku 160.000 Kč. Tato částka by byla podstatně vyšší nebýt brigádnické práce i díky domluveným a poskytnutým slevám i díky darům. Tu zbývající částku 55.000 Kč bychom pokryli z příštích sbírek na první neděli v měsíci. Díky tedy všem, kteří jste jakkoli pomohli i díky všem, co jste přispěli finančně.
  • Možná se ptáte, jak dál? Chtěl bych se sejít na začátku září s farní radou a domluvit se, jak pokračovat nejen co se týká stavebních prací či údržby farních objektů, ale i jak dál rozvíjet život farnosti. Proto se se svými podněty na mě či členy farní rady můžete obrátit.