Ohlášky 3.9.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3.9. do 10.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

22. neděle v mezidobí 7.45 Za Jana Zvěřinu, jeho rodinu a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út    
18.00 Na poděkování za 30 let manželství.

(se zaměřením pro děti.)

St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
Svátek Narození Panny Marie 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jaroslava Kostku, rodiče a tetu.
 So 13.00 Svatební obřad Františka Fraje z Dolního Smrčného a Michaely Ujčíkové z Jihlavy.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  23. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šedovu a Zemanovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Rozvrh výuky náboženství v novém školním roce je na nástěnce u kostela a stejně tak rozvrh najdete na internetových stránkách farnosti. Výuka začíná v týdnu od 11. září.
  • Dětské mše sv. budou probíhat tradičně každé úterý. První dětská mše sv. bude již tento týden v úterý 5. září v 18 hodin a bude spojena s žehnáním školních brašen a pomůcek. Proto ať si je děti a studenti donesou na tuto mši svatou.
  • Během školního roku vás opět zvu každý první čtvrtek v měsíci k adoraci za obnovu a posílení života farnosti. Věřím, že svou přítomností na adoraci vyprosíme naší farnosti hojnost Božího požehnání.
  • Děkuji vám všem, kteří jste o pouti přispěli do sbírky na potřeby farnosti. Sbírka činí 18.625 Kč. Pán Bůh zaplať.