Ohlášky na neděli 30. 1. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 1. do 6. 2. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Řehořovu a Jedličkovu a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Jana Boska, kněze  
 
Út      
18.00 Za Růženu Vondrákovou, manžela, rodiče, sourozence a rodinu Matulovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Svátek Uvedení Páně do chrámu 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za manžele Holubovy, duše v očistci a celý rod
Čt Nezávazná památka
sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka
   
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Boženu Strakovu, sestru a rodiče
So Památka sv. Agáty,
panny a mučenice
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče a rodiny Stokláskovy a Vochyánovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté budou slouženy mimořádně v 17 hodin ve Vysokých Studnicích a v 18 hodin v Lukách. Při bohoslužbách požehnáme svíčky, rzv. hromničky. Pravidelná středeční adorace bude v Lukách až o týden později (9. února).

 

  • Ve čtvrtek, v den památky sv. Blažeje, zde v Lukách mše sv. nebude. V tento den se koná setkání kněží jihlavského děkanství. Rekolekční mši sv. v Jihlavě v kostele Matky Boží bude v 9 hodin celebrovat otec biskup Pavel Konzbul.

 

  • Svatoblažejské požehnaní se bude udělovat v neděli po mších sv.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce února. Po mši sv. bube krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

  • V rámci přípravy projektu na opravu petrovického kostela sháníme dobové fotografie. Jakékoli historické fotografie kostela v Petrovicích můžete nosit otci Jakubovi. Kopie fotografií můžete zasílat i na e-mailovou adresu luka@dieceze.cz.